Opbouw LNR NET

50 GNSS referentiestations

Alle GNSS referentiestations zijn via internet verbonden met de centrale server. Hierdoor zijn alle ruwe waarnemingen van de GNSS referentiestations 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar. Deze ruwe waarnemingen worden als RINEX data opgeslagen en worden tevens gebruikt voor het verzenden van Real Time Kinematic (RTK) correctiedata aan de gebruiker in het veld.

Naast deze centrale server beschikt het GNSS netwerk ook over een geavanceerd back-up systeem waardoor de continuïteit gewaarborgd wordt. Het geheel van de 50 GNSS referentiestations wordt in de hierna volgende tekst het netwerk genoemd.

Het netwerk is op haar beurt weer onderverdeeld in een tweetal landsdekkende clusters. Een cluster is een sub-netwerk van het volledige net van referentiestations. De twee clusters zijn identiek aan elkaar, echter draait er maar 1 cluster tegelijkertijd. Mochten er aanpassingen in een draaiend cluster moeten worden gedaan dan wordt het tweede cluster geactiveerd en zal, zodra het tweede cluster functioneel is, het eerste cluster uitgezet worden voor eventuele aanpassingen.

De gebruiker buiten in het veld kan hierdoor kiezen uit een aantal verschillende (netwerk)producten:

Beschikbare producten

LNR NET Nearest

Zodra voor deze oplossing gekozen wordt, zal de GNSS ontvanger in het veld zijn benaderde positie aan de server van het netwerk zenden. Op basis van deze benaderde positie wordt dan het dichtstbijzijnde operationele referentiestation gekozen. Van dit referentiestation wordt dan de volledige ruwe data aan de rover gezonden. De rover berekent hiermee zijn positie met een 3D nauwkeurigheid die lineair afhankelijk is van de lengte van de basislijn., een grafische weergave treft u in onderstaand figuur aan. Dit product is voorzien van GPS en Glonass correcties.

LNR NET Nearest
LNR NET Nearest

LNR NET I-Max

Als alternatief voor bovenstaande oplossing kan gekozen worden voor een netwerk oplossing gebaseerd op zes omliggende referentiestations. Ook hier wordt door de rover de benaderde positie aan de server gezonden, op basis van deze benaderde positie wordt een selectie van een 6-tal referentiestations gemaakt. Het dichtstbijzijnde referentiestation wordt aangewezen als zogenaamd ‘Master-station’ de overige vijf als ‘Auxilary’. De oplossing wordt berekend aan de hand van het ‘Master-station’ de overige vijf stations dienen als controle voor deze oplossing. Door deze ‘multi-baseline’ oplossing wordt met name de betrouwbaarheid van de berekende oplossing, ook op grotere afstanden van het master-station, vergroot. De netwerkoplossing zorgt voor een afstandsonafhankelijke nauwkeurigheid, waardoor het mogelijk is om landelijk op centimeter niveau RTK GNSS metingen uit te voeren. Bij deze I-Max oplossing gebeurt het modelleer- en rekenwerk grotendeels op de netwerkserver.

LNR NET I-Max
LNR NET I-Max

LNR NET Max

Deze methode werkt in principe exact hetzelfde als de hierboven beschreven I-Max methode. Het verschil ligt echter in het feit dat het modelleer- en rekenwerk nu volledig op de rover gedaan wordt. Deze techniek is beschikbaar voor alle nieuwe generatie ontvangers, zoals bijvoorbeeld de Leica VIVA serie.

  • RINEX-data Van alle stations wordt RINEX-data opgeslagen. De RINEX-data is standaard beschikbaar in 1 seconde, 5 seconde en 30 seconde interval. Overige intervallen zijn op aanvraag beschikbaar. De RINEX-data bevat GPS en Glonass data en van beide satelliet systemen worden alle beschikbare frequenties. Daarmee is deze data geschikt om in post processing nauwkeurige basislijnen mee te berekenen.

Data overdracht

Alle correctiegegevens worden verstrekt in het ontvanger onafhankelijke RTCM v3 formaat. Hierdoor is de data voor alle merken en typen ontvangers bruikbaar!

De correctiedata wordt middels een mobiele internet toepassing NTRIP over een GPRS verbinding verstrekt. NTRIP staat voor ‘Networked Transport of RTCM via Internet Protocol’ en is als het ware een vorm van internet radio. Onderdeel van de ontvanger is een GPRS/UMTS modem. In dit modem wordt een SIM kaart geplaatst voorzien van GPRS en/of UMTS functionaliteit.

De ontvanger is zodanig geconfigureerd dat deze bij het opstarten automatisch verbinding met internet maakt. In deze configuratie ligt ook vast dat automatisch het goede adres van de netwerk server wordt verbonden. Binnen de systeeminstellingen van de ontvanger kan men één van de hierboven beschreven netwerkproducten kiezen. (LNR NET Nearest, LNR NET I-Max of LNR NET Max). De verbinding met het netwerk wordt vervolgens automatisch of middels een eenvoudige handeling van de gebruiker zelf, vanuit de rover gelegd. Hierna is de ontvanger in staat om met behulp van de correctiedata een initialisatie uit te voeren. Bij gebruik van één van de bovenstaande producten wordt een initialisatie gemiddeld binnen 20 seconden uitgevoerd.

GNSS Referentiestations

Hieronder vindt u een overzicht van alle GNSS referentiestations binnen het GNSS referentienetwerk LNR NET. Alle GNSS stations zijn uitgerust met een GNSS ontvanger, welke naast de GPS signalen ook Glonass signalen ontvangen. Deze GNSS ontvangers zijn tevens voorbereid op de komst van L5, L2C en Galileo. Van alle GNSS stations is tevens RINEX data beschikbaar (intervallen: 1 seconde, 5 seconden en 30 seconden).

Klik hier voor een actuele kaart met de locatie van alle GNSS stations

GNSS Referentiestations op naam

Nederland

 

StationsID Stationsnaam Provincie
0820 Alkmaar Noord-Holland
0709 Amersfoort Utrecht
0830 Amsterdam Noord-Holland
0645 Apeldoorn Gelderland
0306 Assen Drenthe
1120 Bergen op Zoom Noord-Brabant
1130 Breda Noord-Brabant
1004 Burgh Haamstede Zeeland
1115 Den Bosch Noord-Brabant
1151 Eindhoven Noord-Brabant
0957 Gorinchem Zuid-Holland
0919 Gouda Zuid-Holland
0111 Groningen Groningen
1226 Gulpen Limburg
0925 Hoek v Holland Zuid Holland
0518 Hardenberg Overijssel
0239 Heerenveen Friesland
0540 Hengelo Overijssel
0834 Hoofddorp Noord-Holland
0818 Hoorn Noord-Holland
0101 Lauwersoog Groningen
0409 Lelystad Flevoland
0660 Lichtenvoorde Gelderland
1015 Middelburg Zeeland
0902 Noordwijk Zuid-Holland
0653 Renkum Gelderland
0912 Rijswijk Zuid-Holland
0942 Rotterdam Zuid-Holland
0326 Sleen Drenthe
0206 Terschelling Friesland
0805 Texel Noord-Holland
0711 Utrecht Utrecht
1206 Venlo Limburg
0941 Vlaardingen Zuid-Holland
1103 Willemstad Noord-Brabant
0121 Winschoten Groningen
0228 Zweins Friesland
0512 Zwolle Overijssel

België

 

B103 Brugge
B308 Lillo
B605 Maaseik
B405 Mol
B521 Tongeren
B305 Turnhout
B204 Zelzate

Duitsland

 

D687 Borkum
D645 Leer
D623 Kleve
D625 Selfkant

Downloads

GNSS Referentiestations op ID

Nederland

 

StationsID Stationsnaam Provincie
0101 Lauwersoog Groningen
0111 Groningen Groningen
0121 Winschoten Groningen
0206 Terschelling Friesland
0228 Zweins Friesland
0239 Heerenveen Friesland
0306 Assen Drenthe
0326 Sleen Drenthe
0409 Lelystad Flevoland
0512 Zwolle Overijssel
0518 Hardenberg Overijssel
0540 Hengelo Overijssel
0645 Apeldoorn Gelderland
0653 Renkum Gelderland
0660 Lichtenvoorde Gelderland
0709 Amersfoort Utrecht
0711 Utrecht Utrecht
0805 Texel Noord-Holland
0818 Hoorn Noord-Holland
0820 Alkmaar Noord-Holland
0830 Amsterdam Noord-Holland
0834 Hoofddorp Noord-Holland
0902 Noordwijk Zuid-Holland
0912 Rijswijk Zuid-Holland
0919 Gouda Zuid-Holland
0925 Hoek v Holland Zuid Holland
0941
Vlaardingen Zuid-Holland
0942 Rotterdam Zuid-Holland
0957 Gorinchem Zuid-Holland
1004 Burgh Haamstede Zeeland
1015 Middelburg Zeeland
1103 Willemstad Noord-Brabant
1115 Den Bosch Noord-Brabant
1120 Bergen op Zoom Noord-Brabant
1130 Breda Noord-Brabant
1151 Eindhoven Noord-Brabant
1206 Venlo Limburg
1226 Gulpen Limburg

België

 

B103 Brugge
B204 Zelzate
B305 Turnhout
B308 Lillo
B405 Mol
B521 Tongeren
B605 Maaseik

Duitsland

 

D623 Kleve
D625 Selfkant
D645 Leer
D687 Borkum