Ga naar de inhoud

Opbouw van ons RTK netwerk

RTK netwerk NTRIP server

Opbouw LNR Net, een RTK netwerk voor nauwkeurige GNSS toepassingen

Het RTK netwerk van LNR Net bestaat uit een netwerk van in totaal 53 referentiestations in Nederland en de grensstreek in België en Duitsland. Deze referentiestations zijn 24 uur per dag 7 dagen in de week beschikbaar en sturen hun GNSS-data door naar de centrale server van LNR Net. Aan de hand van deze data worden de voor uw positie bepalende correcties berekend..

RTK netwerk – NTRIP Data overdracht

Alle correctiegegevens worden verstrekt in het ontvanger onafhankelijke RTCM v3 formaat. Hierdoor is de data voor alle merken en typen ontvangers bruikbaar!

De correctiedata wordt middels een mobiele internet toepassing NTRIP over een GPRS verbinding verstrekt. NTRIP staat voor ‘Networked Transport of RTCM via Internet Protocol’ en is als het ware een vorm van internet radio. Onderdeel van de ontvanger is een GPRS/UMTS modem. In dit modem wordt een SIM kaart geplaatst voorzien van GPRS en/of UMTS functionaliteit. De ontvanger is zodanig geconfigureerd dat deze bij het opstarten automatisch verbinding met internet maakt. In deze configuratie ligt ook vast dat automatisch het goede adres van de netwerk server wordt verbonden. Binnen de systeeminstellingen van de ontvanger kan men één van de hieronder beschreven netwerkproducten kiezen. (LNR NET Nearest, LNR NET I-Max of LNR NET Max). De verbinding met het netwerk wordt vervolgens door u als de gebruiker zelf gelegd. Hierna is de ontvanger in staat om met behulp van de correctiedata een positie-berekening uit te voeren.

RTK netwerk - infographic

RTK netwerk – GNSS referentiestations

Alle GNSS referentiestations zijn via internet verbonden met de centrale server. Hierdoor zijn alle ruwe waarnemingen van de GNSS referentiestations 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar. Deze ruwe waarnemingen worden als RINEX data opgeslagen en worden tevens gebruikt voor het verzenden van Real Time Kinematic (RTK) correctiedata aan de gebruiker in het veld. Naast deze centrale server beschikt het GNSS netwerk ook over een geavanceerd back-up systeem waardoor de continuïteit gewaarborgd wordt.

Het geheel van de 53 GNSS referentiestations vormen het RTK netwerk van LNR Net. Dit RTK netwerk is op haar beurt weer onderverdeeld in een tweetal landsdekkende clusters. Een cluster is een sub-netwerk van het volledige net van referentiestations. De twee clusters zijn identiek aan elkaar, echter draait er maar 1 cluster tegelijkertijd. Mochten er aanpassingen in een draaiend cluster moeten worden gedaan dan wordt het tweede cluster geactiveerd en zal, zodra het tweede cluster functioneel is, het eerste cluster uitgezet worden voor eventuele aanpassingen. Het netwerk van LNR Net is daardoor zeer stabiel en zo goed als altijd operationeel.

Beschikbare producten – Mount Points

LNR Net biedt een breed scala correctie methodes aan om alle soorten rovers en geodetische toepassingen te ondersteunen. Hieronder vindt u een beschrijving van de ondersteunde correctietypes.

LNR NET Nearest

Wanneer voor de methode gekozen wordt, zal de GNSS ontvanger in het veld zijn benaderde positie aan de server van het netwerk zenden. Op basis van deze benaderde positie wordt dan het dichtstbijzijnde operationele referentiestation gekozen. Van dit referentiestation wordt dan de volledige ruwe data aan de rover gezonden. De rover berekent hiermee zijn positie met een 3D nauwkeurigheid die lineair afhankelijk is van de lengte van de basislijn. Een grafische weergave treft u in onderstaand figuur aan waarbij station Gouda als referentiestation wordt gebruikt.

LNR Net- Nearest
LNR Net Nearest

LNR NET I-Max

Als alternatief voor bovenstaande oplossing kan gekozen worden voor een netwerk oplossing gebaseerd op zes omliggende referentiestations. Ook hier wordt door de rover de benaderde positie aan de server gezonden, op basis van deze benaderde positie wordt een selectie van een aantal referentiestations gemaakt. Het dichtstbijzijnde referentiestation wordt aangewezen als zogenaamd ‘Master-station’ de overige vijf als ‘Auxilary’. De oplossing wordt berekend aan de hand van het ‘Master-station’ de overige stations dienen als controle voor deze oplossing. Door deze ‘multi-baseline’ oplossing wordt met name de betrouwbaarheid van de berekende oplossing, ook op grotere afstanden van het master-station, vergroot. De netwerkoplossing zorgt voor een afstandsonafhankelijke nauwkeurigheid, waardoor het mogelijk is om landelijk op centimeter niveau RTK GNSS metingen uit te voeren. Bij deze I-Max oplossing gebeurt het modelleer- en rekenwerk grotendeels op de netwerkserver.

LNR Net - Max
LNR Net i-MAX

LNR NET Max

Deze methode werkt in principe exact hetzelfde als de hierboven beschreven I-Max methode. Het verschil ligt echter in het feit dat het modelleer- en rekenwerk nu volledig op de rover gedaan wordt. Deze techniek is beschikbaar voor alle nieuwe generatie ontvangers.

Van alle stations wordt RINEX-data opgeslagen. De RINEX-data is standaard beschikbaar in 1 seconde, 5 seconde en 30 seconde interval. Overige intervallen zijn op aanvraag beschikbaar. De RINEX-data bevat data van alle satelliet systemen op alle beschikbare frequenties. Daarmee is deze data geschikt om in post processing nauwkeurige basislijnen mee te berekenen.