Meteen naar de inhoud
Home » Nieuws » Door verhoogde zonne-activiteit kunt u hinder ondervinden tijdens het werken met GPS

Door verhoogde zonne-activiteit kunt u hinder ondervinden tijdens het werken met GPS

Door verhoogde zonne-activiteit kunt u hinder ondervinden tijdens het werken met GPS

Als u de afgelopen dagen (overdag) met een GPS ontvanger heeft gewerkt, dan zult u wellicht gemerkt hebben dat u moeilijker dan normaal een RTK FIX heeft kunnen krijgen. De reden hiervoor is dat er op dit moment sprake is van verhoogde ionosferische activiteit.

Wat is verhoogde ionosferische activiteit?

Verhoogde ionosferische activiteit is een fenomeen dat optreedt wanneer de zon een grotere hoeveelheid zonnevlammen, zonnewinden en andere soorten zonneactiviteit uitstoot. Dit kan leiden tot verstoringen in de ionosfeer, wat kan resulteren in problemen met radiocommunicatie, GPS-navigatie en elektriciteitsnetten.
Zonnevlammen en zonnestormen komen vooral voor tijdens de zonnecycli, waarbij de zonneactiviteit varieert tussen pieken en dalen. De pieken van de zonnecycli worden gekenmerkt door een hogere frequentie van zonnevlammen en zonnestormen. De huidige zonnecyclus is de 24e zonnecyclus en de verwachting is dat deze cyclus eindigt in 2025.

Wat zijn de gevolgen voor GPS-gebruikers?

Verhoogde ionosferische activiteit kan leiden tot verstoringen in GPS-signalen. Deze verstoringen kunnen resulteren in een afname van de precisie en betrouwbaarheid van GPS-navigatie. Dit kan problemen veroorzaken voor mensen die afhankelijk zijn van GPS voor hun werk. Ook kan het leiden tot problemen voor consumenten die GPS gebruiken voor navigatie in hun auto of op hun telefoon.
Daarnaast kan de verstoringen leiden tot een afname van de signalen van navigatie-satellieten die gebruikt worden voor GPS, waardoor GPS-ontvangers meer moeite hebben om verbinding te maken met voldoende satellieten om een precieze positiebepaling te kunnen maken.
Houdt er rekening mee dat de verstoringen van de ionosfeer afhankelijk zijn van de geografische locatie, de intensiteit van de zonneactiviteit, en de frequentie van de GPS-signalen.

“Meeste effect in de wintermaanden en dan vooral op het midden van de dag”

Wat zijn de gevolgen voor RTK netwerken?

Verhoogde ionosferische activiteit kan invloed hebben op Real-Time Kinematic (RTK) netwerken, die worden gebruikt voor nauwkeurige GPS-positiebepaling. Tijdens perioden van hoge zonneactiviteit, zoals tijdens een zonnevlam of een zonnestorm, kan de ionosfeer worden verstoord, waardoor de precisie van RTK-netwerken kan afnemen.
De ionosfeer kan ook leiden tot vervorming van GPS-signalen, waardoor de afstandsmeting tussen de basisstation en de rover(s) afwijkt. Dit kan leiden tot fouten in de positiebepaling.
Wanneer ervaar ik deze gevolgen en hoelang duurt dit?

De gevolgen van verhoogde ionosferische activiteit voor GPS-gebruikers kunnen variëren afhankelijk van de intensiteit van de zonneactiviteit en de geografische locatie. In het algemeen worden de grootste verstoringen waargenomen tijdens perioden van hoge zonneactiviteit, zoals tijdens een zonnevlam of een zonnestorm. Deze perioden van hoge zonneactiviteit komen meestal voor tijdens de piek van de zonnecyclus, die ongeveer elke 11 jaar plaatsvindt.
De duur van de verstoringen kan variëren van enkele uren tot enkele dagen, afhankelijk van de intensiteit van de zonneactiviteit. Bij zeer heftige zonnestormen kan de verstoring wel een paar dagen duren. Voor het voorspellen van zonneactiviteit wordt gebruik gemaakt van zonnevlekken, zonnevlammen, en andere indicatoren van zonneactiviteit.
Waar moet ik rekening mee houden?

Deze verhoogde zonneactiviteit heeft namelijk op ons noordelijk halfrond het meeste effect in de wintermaanden en dan vooral op het midden van de dag, als de verhoogde zonneactiviteit invloed heeft op het verkrijgen van een FIX zal dat dus vooral rond deze tijden zijn. Op deze website: https://portal.axio-net.eu/Iono/Ionosphere.aspx kunt u de actuele activiteit zien.

Tips

  • De verhoogde zonneactiviteit vindt voornamelijk plaats tussen 11.00 en 15.00. Probeer uw werkzaamheden voor of na deze tijd te plannen.
  • U kunt de actuele zonneactiviteit volgen, onder andere via deze website.
  • Zorg voor een zo goed mogelijke vrije line-of-sight. Dus beperk het werken langs gevels, onder bomen of in de buurt van elektriciteitsmasten.
  • Geef uw ontvanger de tijd om een “FIX” te krijgen. Beperk bewegingen tijdens dit proces.